Temmuz 5, 2021

Day

Tabi özellikle eğitim kalitesini kayıtlı olduğunuzu eğitim kurumu ve içerik olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Öğrencilerimizin yeterliliği noktasında özellikle kalabalık sınıflarda ikincil ve üçüncül dil eğitimi almasından ziyade minimal gruplar ile eğitim alması öncelikli tercihi olmadır. Bu hususa değinilecek olursa özellikle eğitmenle ile göz teması ve fiziksel temas mutlaka yakalanmalıdır. Ne yazık ki kalabalık eğitim...
Read More