Yabancı Dil Sınavı, 2012 sonbahar dönemine kadar ÜDS (Üniversitelerarası Kurum Yabancı Dil Sınavı) ve KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) olarak ÖSYM tarafından farklı iki formatta ve tarihlerde düzenlenen sınavların tek başlık ve içerikte birleşmesiyle bugünkü halini almış bulunmaktadır.

80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olan YDS’de soru dağılımı genellikle şöyledir:

1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar&Vocabulary)

Toplam 16 sorudur.

2) Soruluk 2 adet Cloze Test

Toplam 10 sorudur. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir.Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur.Adaylar bu boşluklara gelecek kelime yada kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3) Cümle Tamamlama Bölümü (Sentence Completion)

Toplam 10 sorudur. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Okuma (Reading)

Toplam 20 sorudur. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4’er soru sorulur.

5) Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion)

Toplam 5 sorudur. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

6) Anlamca En Yakın Cümle (Restatement)

Toplam 4 sorudur. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion)

Toplam 4 sorudur. 4 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak, adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

8) Çeviri bölümü (Translation)

Toplam 6 sorudur. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3’er soru şeklinde uygulanır.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence)

Toplam 5 sorudur. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

YDS geçerlilik süresi ne kadardır?

ÖSYM, YDS puanı geçerlilik süresine dair herhangi bir sınırlama yapmaksızın, YDS puanıyla işlem yapacak kurumlar sınav geçerlilik süresini kendileri belirleyebilmektedirler.

YDS’de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz?

YDS’nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür. Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır.

YDS’de  yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

YDS’ye hazırlanmak için kursa gitmek gerekli midir?

Ankara, YDS kursları konusunda adaylara çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. YDS evde çalışarak da hazırlanabileceğiniz bir sınav olmakla beraber, genelde adayların çoğu YDS kurslarına gitmeyi tercih etmektedir. Bunun 2 sebebi vardır. Öncelikle YDS kursu kişilere ihtiyaç duydukları motivasyonu ve çalışma sistemini getirir. Kendi başına çalışmakta zorlanan adaylar için YDS kursları çeşitli ödevler ve ekstra çalışmalarla hazırlık sürecini belli bir sisteme oturtur. Bu da sonuç olarak adayın moralini arttırarak amaca daha fazla motive olmasını sağlar. Bunun yanında adayın sınıf ortamında olması, hem başkalarının sorduğu sorulardan faydalanma hem de anlamadığı noktalar için anında cevap alabilme fırsatını getirir. Bu açılardan bakıldığında YDS hazırlık döneminde kursa gitmek adaylar için faydalı olmaktadır.

Koordinatör

Active ENGLISH

YDSYDS

An accordion content area

An Accordion Title

An accordion content area