Dil Kursları

Category

KVKK AYDINLATMA METNİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU YASAL BİLGİLENDİRME   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVK Kanunu olarak anılacaktır) 7 Nisan 2016 tarih 29677 ile sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme; Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ACTIVE ENGLISH olarak, 6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca ve Veri Sorumlusu...
Read More
Kurumsal Dil Eğitimi Nedir? Kurumsal dil eğitimi, iş verenlerin ya da çalışanlarınızın yabancı dil öğrenmesi için şirketinizin gereksinimlerine özel hazırlanan dil eğitimi programlarıdır. Bu programlar ofis saatleri dışında eğitim görmek için fırsatı olmayan iş veren ya da çalışanlara sahip kurumlar için kolaylık sağlamayı ve özel eğitimi hedefler. Kurumsal dil eğitimleri, şirketinizde ya da ofisinizde tercih...
Read More