YÖS

YÖS’e Kimler Başvurabilir?

– Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler

Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar YÖS sınavlarına başvurabilir.

Ancak adaylardan;

T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

K.K.T.C. uyruklu olanların (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların başvuruları kabul edilmez.

YÖS’e hangi ülke vatandaşları başvuru yapabilir?

– YÖS Sınavına yabancı uyruklu öğrenci şartlarına uygun olan tüm öğrenci adayları başvurabilir. Yabancı Uyruklu öğrenciler, Mavi kartlı öğrenciler ve yurtdışında lisenin tamamını okumuş olan öğrenciler YÖS sınavına başvuru sağlayabilirler ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından faydalana bilmektedirler.

YÖS sınavına kaç kişi katılmaktadır?

– Her yıl YÖS sınavına giren öğrenci aday sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı artmaktadır. Yıllık olarak ortalama 180.000 Yabancı Uyruklu öğrenci T.C.’de ki üniversiteleri tercih etmektedirler. Bu öğrencilerden ortalama +50.000 öğrenci adayı YÖS sınavlarına katılmaktadırlar.

YÖS sınavı Nerede yapılır?

– YÖS Sınavları öncelikle üniversitelerin kendi kampüsü içerisinde, yurt içi ve yurtdışında belirlenmiş olan merkezlerde yapılmaktadır. Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve 35 farklı ülkede çeşitli üniversitelerin YÖS Sınavları paralel bir zamanda yapılmaktadır.

YÖS ya da uzun adıyla Yabancı Öğrenci Sınavı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yer alan yüksek öğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Bu sınava girebilmek için belli başlı kriterlere sahip olmanız gerekir.

YÖS’e Kimler Başvurabilir?

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler

 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

 • TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

 • K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de  ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar YÖS sınavlarına başvurabilir.

Ancak adaylardan;

 • T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

 • K.K.T.C. uyruklu olanların (orta öğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

 • Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

 • T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların başvuruları kabul edilmez.

YÖS KURS PROGRAMLARI

YÖS sınavlarında çıkacak sorularla ilgili konuların anlatımı, tekrarı ve yoğun test çalışmalarından oluşmaktadır. Sınıflarımız 8 – 12 kişiden oluşmaktadır. YÖS gruplarımız hafta içi sınıfları / hafta sonu sınıfları ve derslerin olmak üzere gruplara ayrılır.

Öğrencilerimize verilen bütün yayınlar, YÖS alanında uzman öğretmenlerimizin hazırladığı, ilgili kurullarda incelenen konu anlatımlarından ve sorulardan oluşmaktadır.

YÖS hazırlık gruplarımızda haftalık zorunlu dersler dışında, öğrencilerimiz deneme sınavı ya da tarama sınavı sonuçlarına göre ek derslerden yararlanmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri taktirde, eksik oldukları derslerden veya konulardan grup halinde ya da bire bir etütler de alabilmektedirler.

Kurslarımıza katılmak için yurt dışından Türkiye’ye gelecek öğrencilerimiz, kurslarımıza önceden kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden ve konsolosluklarından öğrenim vizesi talebinde bulunabilmekte, böylece Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaptıktan sonra oturma izni alabilmektedirler.

 

YÖS’te Hangi Derslerden Soru Çıkıyor?

YÖS ‘ ün içeriğinde MATEMATİK , GEOMETRİ ve IQ  dersleri bulunmaktadır.

Üniversitelerin YÖS ‘ünde  yaklaşık 80 Soru = 40 Matematik  + 10 Geometri+ 30  IQ  soru dağılımı bulunmaktadır.

Matematikten temel düzeyde cebir soruları sorulmaktadır.

Geometriden yine temel düzeyde Euckliedes Geometrisi soruları sorulmaktadır. 

 IQ  temel mantık sorularını içermektedir.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ACTIVE ENGLISH olarak yabancı öğrencilerin YÖS,SAT ve Türkçe hazırlık eğitimleri dışında, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaç duydukları diğer konularda da danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.

Bu hizmetler;

 • Adayların Türkiye’deki sınavlar ile uluslar arası sınavlara başvuru ve kayıt hizmetleri,

 • Üniversite başvuru ve tercih işlemleri,

 • Yurt bulma ve ev kiralama gibi barınma hizmetleri,

 • Hava limanı karşılama- transfer ve lojistik destek hizmetleri,

 • Banka ve sigorta işlemlerini kapsayan hizmetler,

 • Göç idaresinden oturma izni almak için verilen hizmetler,

 • Lise denklik belgesi başvurusu ve takibi,

 • T.C. devlet kurumundaki resmi ve idari işlemler ilgili hizmetler,

 • Bu konular dışında herhangi bir hizmet almak istediklerinde kurumumuza başvurabilirler.

 

YÖS

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedirler.

ACTIVE ENGLISH, siz değerli öğrencilere bu sınava hazırlanma şansı veriyor.

Kelime açılımı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı olan YÖS, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de üniversite okumak için girebilecekleri sınavlarda biridir. YÖS 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılmaktaydı ve adaylar sınav sonucuna göre Türkiye’deki üniversitelere başvuru yapabilmekteydi. Ancak 2011 yılında alınan bir kararla merkezi sınav kaldırıldı ve YÖS sınavları üniversitelerin kendisi yapmaya başlamıştır.

Bu sınava girmek isteyen öğrenciler aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. Yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları,

 2. Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun olmuş olmaları

 3. Tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenmiş diğer koşulları taşıyor olmaları.

Sınav başvurularını her üniversite kendisi belirler. Bazı üniversiteler ülke dışında da sınav merkezleri açmaktadır. Sınavlar belirlenmiş olan Türkiye saati ile eş zamanlı olarak yapılır.

YÖS sınavını Matematik, Geometri ve IQ soruları olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Bazı üniversiteler çok nadir de olsa Fizik, Kimya ve Biyoloji de sormaktadır. Üniversitelerin Türkçe sınavları YÖS’e dahil değildir. Öğrencinin kendi isteğine kalmıştır.

Genel kabul gören YÖS sınavlarında 80 soru bulunmaktadır. Bu soruların dağılımı 45 IQ, 30-32 Matematik ve 3-5 Geometri sorusu vardır. Buna ek olarak 50-100 soru arasında öğrencinin isteğine göre Türkçe sınav soruları da mevcuttur.