Türkçe Dil Kursları

TÜRK DİLİ: DÜNYA DİLİ

SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

www.aktiftomer.com

Bugün Türk dili, yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nüfusun konuştuğu, yüze yakın ülkede öğretiminin yapıldığı, kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan, 600 bini aşkın söz varlığına sahip bir dünya dilidir. Geçmişi boyunca Çinceden Farsçaya, Arapçadan Macarcaya kadar pek çok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olarak yalnızca Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcüklerin sayısı 11 binin üzerindedir.

Genel Türk dili olarak diğer dillere verdiğimiz sözcük sayısı ise 20 binin üzerindedir. Özellikle giyim, yiyecek, askerlik başta olmak üzere hemen her alanda çok sayıda Türk dili kökenli sözcük ile tarihte ve bugün Türk soylu halkların yaşadığı coğrafyalardaki Türk dili kökenli çok sayıda yer adı dünya dillerinde varlığını bugün de sürdürmektedir.

Dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan, bilimsel araştırmalara konu olan, dünya dillerine katkıda bulunan Türk dili, en yaygın ve en köklü dünya dillerinden biridir.

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın
Eski Türk Dil Kurumu Başkanı

ALINTI : Eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın’ın Türk Dili: Dünya Dili yazısının sonuç bölümüdür.

Yabancılar için Türkçe Bölümü’ne hoş geldiniz.

TÜRKÇE BÖLÜMÜNÜ TANIYALIM

Türkçe Bölümü’nde temel amacımız Türkçeyi öğretirken Türkiye’yi ve Türk kültürünü de öğrencilerimize tanıtmaktır. Öğretim kadromuzu; yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli, en az bir yabancı dil bilen, bir bölümü, alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almış genç ve istekli öğretmenler oluşturmaktadır.
TÜRKÇE DÜZEYLER VE ÖĞRETİM SİSTEMİ
Yabancılar için Türkçe programı 3 düzeyden oluşmaktadır. TEMEL TÜRKÇE; 2 seviye (A1 ve A2), ORTA TÜRKÇE (B1 ve B2), İLERİ TÜRKÇE (C1).

TEMEL TÜRKÇE (A1-A2) bölümünü tamamlayan öğrenci TEMEL TÜRKÇE SERTİFİKASI, ORTA TÜRKÇE (B1-B2) bölümünü tamamlayan öğrenci ORTA TÜRKÇE SERTİFİKASI, İLERİ TÜRKÇE (C1) tamamlayan öğrenci İLERİ TÜRKÇE BİTİRME BELGESİ -DİPLOMA- almaya hak kazanır. YETKİN TÜRKÇE (C2) bölümünde öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirme, sentez yapabilme, okuduklarını anlama, ileri düzeyde yazı yazabilmeleri hedeflenmektedir.

A1 (TEMEL – BASIC 1,2): Kendisini tanıtabilir. İnsanlardan rahatlıkla yardım isteyebilir. Seviyesine uygun Türkçe okuma parçalarını anlayabilir. Yakın çevresiyle yalın ifadelerle konuşabilir. Kendisini veya bir başkasını rahatlıkla tanıtabilir ve kendi geçmişini anlatabilir. Kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane konuşuyorsa onunla basit bir şekilde iletişime geçebilir.

A2 (TEMEL – BASIC 3,4): Geleceğe yönelik planlarını çevresine anlatabilir. Duyduğu ya da okuduğu bir haberi başkasına rahatlıkla anlatabilir. Tek başına alıverişte, hastanede, pazarda vb. insanlarla ilişkilerin çok olduğu yerlerde kendisini ifade edebilir.

B1 (ORTA – INTERMEDIATE 1,2): Neden-sonuç ilişkileri kurarak geleceği hakkında konuşabilir. Sıfat ve belirteç işlevli yan cümlelerin bazılarını kullanmaya başlayabilir. Yapması ve yapılması gereken eylemler hakkında artık rahat bir şekilde anlatabilir. Bir beklentiyi betimleyebilir ve projeler hakkında kendi düşüncesini kısa bir şekilde ifade edebilir.
B2 (ORTA – INTERMEDIATE 3,4): Türkçe bir okuma ya da dineleme metnindeki karmaşık tümceleri anlayabilir. Türk dilinin yapısı, gelenekleri ve görenekleri hakkında konuşabilir. Güncel konuya ilişkin görüş bildirebilir.
C1 (İLERİ – ADVANCED 1,2): Konuşmalarında uygun zaman yapılarını kullanabilir. Çok zorlanmadan televizyonda izlediklerini anlayabilir. Alanı dışında olan yazıları okuyabilir ve konuşmaları anlayıp yorum yapabilir. Deyim ve atasözlerini kolaylıkla anlayabilir ve kullanabilir.
C2 (İLERİ – ADVANCED 3,4): Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru konuşabilir. Karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir. Ağızlara bağlı farklılıkları tanıyabilir.

Her düzey 4 seviyeden oluşmaktadır. Standart programda 1 seviye 4 ay sürmektedir. 3 seviyeyi standart programda 1 yılda bitirmek mümkündür. Her seviyenin sonunda düzey tamamlama sınavı (SERTİFİKA SINAVI) yapılmaktadır.

 

 

HİZMETLERİMİZ

OTURMA İZNİ

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

İlk Başvuru

1-Oturma izni başvuru formu

2-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

3-Dört adet biyometrik fotoğraf

4-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan

5-Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

6-Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri

belgeler**

7-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

-Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu

Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce Valiliklere yapılmaktadır.

Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’daki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

1-Oturma izni başvuru formu

2- Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi

3-Dört adet biyometrik fotoğraf

4-Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

5- Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan

6- Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

7- Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri

belgeler**

8-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir.

Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

Başvuru

1-Oturma izni başvuru formu

2-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

3-Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi

4-Dört adet biyometrik fotoğraf

5-Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

6-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

7-Adli sicil kaydı

8-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

-En az bir yıl süreli özel sağlık sigortası

*Uzun dönem oturma izinleri, süresiz olarak düzenlendiğinden uzatma başvurusu yapılmamaktadır.

 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK

Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar. İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa & wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır. Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır. Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir. Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır. Pek yakında ülkemiz Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacaktır.

 

TÜRKİYE’DE EĞİTİM

NEDEN TÜRKİYE ?

Stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, yaklaşık on bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem Asya’nın hem de Avrupa’nın bir parçası olduğu için, geniş bir iklim ve coğrafya çeşitliliğine sahiptir. Üç  tarafının denizlerle kaplı olması sayesinde Türkiye her zaman önemli ticaret, ipek ve baharat yollarının merkezi olmuştur.

Türkiye bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülkelerden biridir. Türk Üniversiteleri’nde öğrenciler hem

çağdaşlığı hem de geleneği bir arada yaşama fırsatı bulacaklardır. Bazı Türk Üniversiteleri’nde eğitim dili İngilizce’ dir ve diğer birçok üniversite de öğrencilerine İngilizce öğrenme olanağı sağlamaktadır. Her şeyden önemlisi, eğitimdeki yüksek kalite sizi geleceğe hazırlayacaktır.

Türk Üniversiteleri’nin size sağlayacakları:

1-Yüksek Standartlarda Eğitim

Türk Üniversiteleri’nin kaliteli eğitim ve öğretim kadrosu ile, küresel dünya için gereksinim duyacağınız bilgi ve becerileri kazanma fırsatı bulacaksınız.

2-Uluslararası Düzeyde Tanınmış Dereceler

Türk Üniversiteleri’nde alınan dereceler, bütün dünyada tanınmaktadır. (Diploma denklikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için ülkenizdeki yetkili kurumlara başvurunuz.)

3-Donanımlı ve Modern Kampuslar

Bilgiye kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve araştırma yapabileceğiniz donanımlı kütüphane ve laboratuvarları kampüslerimizde bulabilirsiniz. Kültürel ve sportif olanaklar ve öğrenci toplulukları ile Türkiye’de üniversite öğrencisi olmaktan büyük keyif alacaksınız.

4-Kültürel Zenginlik

Çeşitlilik, zenginliktir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği nokta olan Türkiye’de Doğuyu ve Batıyı

bir arada barındıran kültür zenginliğini bulacaksınız.

5-Güvenli ve Ekonomik Eğitim

Türkiye, kaliteli eğitimi uygun ücretlerle alabileceğiniz bir ülkedir. Eğitim ve yaşam giderleri Avrupa

ve Amerika’daki birçok ülkedekinden daha azdır.

6-Sıcak ve Dost Bir Çevre

Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye, genç insanları içtenlikle karşılar. Türk insanı geleneksel olarak

misafirperverdir.

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

Türkiye’de yükseköğrenim, ortaöğretimden sonraki en az iki yıllık eğitimi kapsamaktadır.

Yükseköğrenim kurumları, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi veren üniversiteler,

fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar ve meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’de

yükseköğretim sistemi 53 devlet, 24 vakıf (özel) üniversitesinden oluşmaktadır ve son yıllarda

üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 1.9 milyondur.

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrenimi görmek istiyorsanız, ilgili üniversitelere doğrudan

başvurmanız gerekmektedir.

Türkiye’de her üniversite kendi belirlemiş olduğu koşullar doğrultusunda öğrenci kabul etmektedir.

Bu koşullar genellikle aşağıdaki maddeleri içermektedir;

– Toplam 11-12 yıllık ilk ve ortaöğrenimden sonra Türk liselerine denk bir okuldan alınan bir

lise diplomasına sahip olmak (ayrıca lise notlarını gösteren bir not dökümü sunulmalıdır),

– Uluslararası düzeyde tanınmış bir sınavdan (GCE, SAT, ACT vb.) veya bazı ülkelerin (Suriye,

Lübnan, Ürdün, Filistin, Çin) üniversite giriş sınavlarından veya Türkiye’de yapılan Yabancı Uyruklu

Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) yeterli puanı almış olmak.

 

TÜRKİYE’DE YAŞAM

Türkiye, öğrencilere sıcak ve misafirperver bir ortam sunmaktadır. Birçok üniversite yabancı uyruklu

öğrencilerin Türkiye’deki yaşama uyum sürecine yardımcı olacak danışmanlar sağlamakta ve

hizmetler sunmaktadır.

Barınma

Hemen hemen tüm kampüs üniversiteleri, çeşitli barınma olanaklarına sahiptir. Üniversite yurtlarının haricinde, devlet yurtları da öğrencilere barınma hizmeti sunmaktadır. Bir diğer seçenek de özellikle büyük şehirlerde, diğer öğrencilerle birlikte bir ev kiralamaktır.

Beslenme

Tüm üniversitelerde iyi, kaliteli ve uygun fiyatta yiyecek alternatifleri mevcuttur. Yemek için bir diğer seçenek de kampüs çevresindeki kafe ve restoranlardır. Bunun yanında, kendi yemeğinizi pişirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Ücretler ve yaşam masrafları

Yabancı uyruklu öğrenciler için tahmini masraflar öğrencinin yaşam şekline göre değişmekle beraber

aylık  en az 300-400 ABD Doları civarındadır. Dönem başına kitap masrafları ve idari masraflar

yaklaşık 100-150 ABD Dolarıdır.

Yüksek öğrenim programları için harçlar her yıl değişmektedir. 2003-2004 akademik yılında, yabancı

uyruklu öğrenci harçları programın türüne ve eğitimde kullanılan dile göre değişiklik göstermiştir.

Yaklaşık olarak, harçlar devlet üniversitelerinde yıllık 250-1800 ABD Doları, özel üniversitelerde

6000-16000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Ulaşım

Şehirlerde toplu ulaşım çok elverişli ve kolay olup otobüs, minibüs ve (sadece büyük şehirlerde)

metro yoluyla sağlanır. Öğrencilerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımlarda indirimli bilet alma hakkı

vardır.

 

TÜRKİYE’DE KONAKLAMA
AKTİF TÖMER’e, yürüme mesafesi 5 dakika uzaklıkta  bulunan güvenli ve temiz yurtlarla anlaşması vardır. 
Yurtlar 1 , 2, 3 ve 4’er kişiliktir.
Öğrencinin isteğine göre daire veya otel de ayarlanmaktadır. 
YURDUN HİZMETLERİ
Banyolu Odalar*
24 Saat Sıcak Su
Mini Buzdolabı
Temizlik ve Kat Hizmetleri
Kat Mutfağı ve Yemekhane
Çamaşırhane
Etüt Salonu
Sabah Kahvaltısı / Akşam Yemeği
Kablosuz İnternet
Uydu Yayını
Telefon
Güvenlik
Teknik Hizmetler