Arapça Dil Kursları

Arapça Dil Kursları

ARAPÇA 

Arapça Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna mensup bir dildir. Milli bir dil olarak Çince ’den sonra ikinci dildir. Birleşmiş Milletler örgütü 1974’de Arapça’yı altıncı resmi dil kabul etmiştir. Standart Arapça olarak kabul edilen bu dil Arabiyyet-ül fushâ (Fasih, Düzgün Arapça) olarak ifade edilir ve tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da halkın çoğunluğunca, İran ve Türkiye’de ise Arap azınlıklarca kullanılan diller ,Arapça’nın lehçeleridir. Standart Arapça herhangi bir ülkede halk dili olarak konuşulmamakla beraber resmi dil olduğu için eğitim görmüş her Arap standart Arapça’yı anlar ve konuşabilir. Standart Arapça olarak kabul edilen dil Kur’an’ın dilidir. Kur’an Arapça olması nedeniyle Arap Dili, İslâm dininde özel bir yere sahiptir.

Arapça, aşağıdaki ülkelerde tek resmi dildir ya da resmi dillerden biridir: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen.

Günümüzde Türkiye’de; üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Doğu Dilleri Bölümleri, Arapça Öğretmenliği bölümleri gibi pek çok bölümün dışında bazı fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde Arapça yardımcı ders olarak okutulmaktadır. Arapça, ilahiyat fakültelerinin temel derslerinin başında gelmektedir. Ona bu niteliği İslami kaynaklarının hemen tümünün Arapça olması ve bu dil bilinmeden bu alanda araştırma yapmanın imkânsız olmasıdır.

PROGRAMLARIMIZ

MODERN STANDART ARAPÇA KURSLARI

Modern Standart (Fasih) Arapça Kurslarında sınıf ortamını günlük hayattan bir parçaya dönüştüren İletişimci Yaklaşım metodu kullanılmaktadır. İletişimci Yaklaşımda yaratıcılığı geliştiren, iletişime yönelik sınıf içi etkinlikler ve öğretim teknikleri ön plandadır. Bu yaklaşımda uygulanan teknikler; drama, rol oynama, benzetim, doğaçlama, sorun çözme, grup çalışması, ikili çalışma ve iletişim oyunları ana başlıkları altında toplanabilir. Bu metotla Arapça öğrenen öğrenci temel dört dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini eşit bir şekilde kullanabilecektir.

 

Arapça kursları 5 kur olarak düzenlenmiştir. Her kurun süresi, Avrupa Ortak Başvuru Metnindeki (OBM) karşılığı ve ders materyali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Seviye    OBM Karşılığı Süre Ders Materyali
1. Kur 90 SAAT Silsiletu’l-Lisan  1-2
2. Kur 90 SAAT Silsiletu’l-Lisan  3-4   (4. Kitabın ilk yarısı)
3. Kur 90 SAAT Silsiletu’l-Lisan  4-5
4. Kur 90 SAAT Silsiletu’l-Lisan  6-7   (7. Kitabın ilk yarısı)
5. Kur 90 SAAT Silsiletu’l-Lisan  7-8

 

Modern Standart Arapça Kurslarında;

 

Seviye: Her dönem başlangıcında ücretsiz seviye tespit sınavı uygulanmaktadır.

 

Dersler: Cumartesi ve Pazar 4’er saat şeklinde yapılmaktadır. 4 ay süren bir kurda 90 saat ders işlenmektedir.

 

Ders Materyalleri: İnteraktif eğitim imkanı sunan Silsiletu’l-Lisan seti kullanılmaktadır.

 

Değerlendirme: İki haftada bir quiz ve dönem sonunda bir final sınavı yapılmaktadır. Başarılı olanlar bir üst kura devam etme hakkı elde etmektedirler.

 

Belge: Her kur sonunda öğrenciye MEB onaylı başarı belgesi verilmektedir.