YÖKDİL Sınavı

Yök Dil Merkezi

Ankara’nın İLK YÖK Sınavı Eğitim Merkezi olan Active English Akademik Koordinasyon Birimi, yıllarca ÜDS eğitimi vermesi nedeniyle YÖK Sınavı hususunda oldukça tecrübeli ve profesyonel Akademik Eğitmen kadrosuyla tekrar alan eğitimlerine dönmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

Sınav Hakkında

1) “YÖKDİL SINAVI” projesi nedir?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu amaca yönelik olarak Yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100 / 2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı 1000 araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasında idi. Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademi de olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreç içinde baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu. Uzun yıllardır akademik dünya yapılan sınavın alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde idi ve beklentinin karşılanmasına yönelik olarak Yeni YÖK olarak gelen görüşleri de dikkate alarak kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL SINAVI) süreci başlatıldı.

2) “YÖKDİL SINAVI” nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecektir?

YÖKDİL Sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.

3) “YÖKDİL SINAVI” başvuruları nasıl yapılacaktır?

YÖKDİL Sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

4) Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

75 TL / ay  

5) Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek?

YDS sınavına her yıl ortalama 500.000 kadar aday başvurmaktadır. Bu sınava da başta yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

6) Sınav Uygulaması

 • Sınav, 5 Mart 2017 Pazar günü saat 09.30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.
 • Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.
 • Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

7) Sınavın başarısı nasıl değerlendirilecek?

İlgili mevzuat düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

8) Bu durumda mevcut YDS sınavı devam edecek mi?

Evet. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacaktır.  

9) Dil yeterliliği konusunda yaptığınız bu girişimlerin devamı gelecek mi?

Evet. Bu çalışmamızın devamında %100 yabancı dille eğitim yapan programlarımızdaki öğretim elemanları içinde yeni bir sınav planlıyoruz. Halen bu programlarda ders verebilmek için YDS sınavından 80 almak yeterli oluyor. Ancak YDS sınavı adayın sadece okuma odaklı açısından dil yeterliliğini değerlendirebiliyor. Halbuki yabancı dilde ders anlatacak akademisyenin dil yeterliliğinin konuşma ve dinlemede de olması gerekiyor. Bu kapsamda da çalışmamızı başlattık. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu şekilde misyon ve kalite odaklı olarak çalışmalarımızı tüm alanlarda sürdürüyor ve Türk yükseköğretim sistemimizi küresel ölçekte daha nitelikli hale getiriyor olacağız.


Yök Sınavı Hazırlık Programı

Yök Sınavı Hızlandırılmış Soru Çözüm Programı

Gün: Cumartesi & Pazar

Tarih: 11 Şubat – 4 Mart

Toplam Ders Saati: 30 *Programlar alanlara göre ayrılmaktadır.

 1. Sosyal Alanında Eğitim alacak Kursiyerler bir sınıfta
 2. Fen Alanında Eğitim alacak Kursiyerler bir sınıfta ve
 3. Sağlık Alanında Eğitim alacak Kursiyerler bir sınıfta bulunacaklardır. *Sınav Tarihi: 5 Mart 2017

YÖKDİL sınavı ilk defa Sağlık, Sosyal ve Fen alanlarında 5 Mart 2017 Pazar günü 30 ilde yapıldı. YÖKDİL için, 2012 yılında sona erdirilen ÜDS sınavının yerine getirilmiş bir sınav dersek yanlış bir değerlendirme olmaz. Sınavdan sonra YÖK her sınav türünden 8 er (yüzde 10) soru yayınladı. Sınavla ilgili şu değerlendirmeleri yapabiliriz: Sınav, 80 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan ve 3 saat(180 dakika) süren bir sınavdır. Soru tipleri ve içeriklerine gelince;

 1. İlk 20 soru kelime, bağlaçlar, tense soruları ve preposition sorularından oluşur.
 2. 21-30.  2 adet Cloze Test Toplam 10 sorudur. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime, tense, prep ve bağlaçlardan oluşan çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.
 3. 31-41 Cümle Tamamlama Bölümü (Sentence Completion) Toplam 11 sorudur. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.
 4. 42-53 Çeviri bölümü (Translation) Toplam 12 sorudur. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 6’şar soru şeklinde uygulanır.
 5. 54-59 Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion) Toplam 6 sorudur. 6 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak, adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.
 6. 60-65 Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence) Toplam 6 sorudur. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.
 7. 66-80 Okuma (Reading) Toplam 15 sorudur. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 3’er soru sorulur.

YDS ve e-YDS de olan 5 soruluk diyalog tamamlama ve 4 soruluk anlamca en yakın cümleyi bulma(restatement) soruları YÖKDiL sınavında yoktur.