İngilizce Seviyeleri

Active English İngilizce Seviyeleri

İngilizce Seviyeleri

A1– Başlangıç seviyesi (Beginner)
A2- Temel seviyesi (Elementary)
B1- Orta öncesi seviyesi (Pre-Intermediate)
B2- Orta seviyesi (Intermediate)
C1- Orta üstü seviyesi (Upper-Indermediate)
C2- İleri seviyesi (Advanced)

İngilizce A1
Belli türdeki gereksinimlerin karşılanmasını hedefleyen bilindik günlük tabirleri ve çok temel bilgileri içerir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadığı, tanıdığı insanlar ve sahip oldukları gibi kişisel bilgiler içeren sorular yöneltebilir ve bu sorulara karşı cevap verebilir. Diğer kişinin daha yavaş ve net konuşması ve yardımcı olmaya hazır durumda olması şartıyla basit bir halde iletişimde bulunabilir.

İngilizce A2
En yakınındaki alanlara dair (örneğin: çok alt seviye daha kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yerel bölge, iş gibi) cümleleri ve daha da sıklıkla kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bildik ve günlük konularda basit ve doğrudan fikir beyanı gerektiren basit ve günlük görevlerde iletişim kurulabilir.

İngilizce B1
Özellikle işte, okulda, tatilde, gibi durumlarda karşılaşılan aşina olduğumuz konularda açık standart bilgilerin temel durumlarını anlayabilir. Büyük olasılıkla o dilin konuşulduğu bir coğrafyayı gezerken en çok meydana gelebilecek durumlarda çözüm getirebilir. Bildik durum ya da hobi alanına dair konular üzerine bağlantılı basit cümleler üretebilir.

İngilizce B2
Kendi ihtisas yaptığı alanındaki teorik konuşmalar dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konuların karmaşık metinlerin asıl anlatılmak istenen fikirlerini anlayabilir. Bir akıcılık ve doğaçlamayla iletişim kurabilir, bu durum taraflardan biri için baskı olmadan o dil ana dili olan bir kişiyle düzenli bir iletişim mümkün hale getirir.

İngilizce C1
Çok fazla zorlu, uzun metinleri algılayabilir, altında yatan anlatılmak isteneni fark edebilir. Çok fazla ifadesinde zorlanmadan kendini akıcı ve doğaçlama bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda etken ve etkili bir şekilde kullanabilir.

İngilizce C2
Duyulan veya okunan hemen hemen birçok şeyi kolaylıkla anlar. Kolay anlaşılır bir sunumla argümanları ve ifadeleri tekrar yapılandırarak değişik sözlü ve yazılı kaynaklarla bilgileri özetler. Daha karmaşık durum karşında bile anlamın daha detay taraflarını ayırt ederek kendini doğal, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir.