EN KOLAY YOLDAN ALMANCA ÖĞRENMEK

Active English Kolay Yoldan Almanca Öğrenmek

Üstüne çok uzun konuşulabilecek konulardan biridir “ En kolay yoldan Almanca öğrenmek ”tir. Çünkü dil öğrenmek oldukça uzun ve türlü çabalar gerektiren bir süreçtir. Konu dil öğrenmek olunca kişisel tercihlerin önemi ortaya çıkar. Kimileri objelerin resimlerini ve yazılışlarını bir arada görmeyi ister, kimileri ise kelimeleri okurken bir yandan da okunuşunu duymayı.

Öğretmenin tahtada anlattığı dilbilgisi kurallarını kolayca kavrayanlar olurken, kimileri de evde dilbilgisi egzersizleri çözerek daha rahat öğrenir. Bu nedenle dil öğrenirken tek bir yol ve yöntem vardır demek yanlış olur.

Almanca öğrenmek özellikle anadili Türkçe olanlar için oldukça karmaşık bir iş gibi görünüyor. Çünkü, Almanca’da Türkçe’de olmayan ‘cinsiyet’ kavramı, yani meşhur ‘der (eril), die (dişil), das (nötr)’ ve kullanılan eyleme ve isme göre kullanımları değişen edatlar var. Sanırım bu ikisi Almanca öğrenmeyi zorlaştıran konular arasında.

İyi haber diğer dil bilgisi kurallarının bir defa öğrenildi mi zihinde daha kolay yer etmesi. O yüzden Almanca öğrenmek zordur diyemeyiz. Bizi zorlayan bir iki dil yapısı var demek daha doğru olur. Bunları en başından bilmek, belki Almanca öğrenirken nelere özen göstermemiz gerektiğini anlamamızda ve hata yaptığımızda cesaretimizin kırılmamasında yardımcı olur.

Almanca öğrenmek çok aşamalı bir süreç. Almanca adım adım ilerleyerek öğreniliyor. Dil sınıfları, kitaplar ve diğer görsel/işitsel materyaller altı farklı seviyede sunuluyor. Bunlar başlangıç seviyesi: A1-A2; orta seviye: B1-B2; ve ileri seviye: C1-C2. Her kurda öğrenilen kelimeler, dilbilgisi yapıları ve geliştirilmesi beklenen dil algılama ve üretme yetenekleri farklı. Her kur ortalama iki ay sürüyor.

Her adımda öğrenilenler hazmedilip yeterince pratik edildiğinde bir sonraki adıma geçiliyor. Dil öğrenmeye başlayan çoğu kişi ilk bir iki kuru hızla geçmek dile bir an önce hakim olmak ister. Ancak bu tutum Almanca öğrenirken sizin işini çok daha zorlaştırabilir. Öğrenme sürecini etkili hale getiren ve bu süreyi verimli kullanmana yarayacak şey aksine sabırlı ve sakin olmak. Bu şekilde sabırlı ,düzenli ve acele etmeden çalışılarak en kolay yoldan Almanca öğrenilebilir.