Ankara Sat Kursu

ANKARA SAT KURSU

SAT her diğer önemli sınavlar gibi, soru şekilleri önceden öngörülebilir bir sınavdır. Sınavın soru yapısına ne kadar hâkim olursanız, sınavda çıkan her soru türüne bir o kadar güvenle yaklaşırsınız, böylece alacağınız puanı en üst şekilde olabilir.

ANKARA SAT KURSU SAT, Türkçe olarak “Akademik Yeterlik Sınavı” anlamına gelmektedir, Scholastic Aptitude Test sözcüklerinin kısa halidir, ancak çoğu insan tarafından genellikle sadece kısaltmasıyla bilinmektedir. SAT, yüksekokul ve üniversitenin kendi bünyesine öğrenci kabul etme kararını verirken kullandıkları öğrenci bir giriş sınavıdır. SAT Sınavı, College Board tarafından yapılmaktadır. Çoktan seçmeli, cevapların test şeklinde kalemle kağıda işaretlendiği, yazılı olarak yapılan bir sınav türüdür. SAT’nin amacı, sınava giren öğrencinin okuduğunu anlama, sayısal yetenek ve ifade netliği gibi kilit becerilerini değerlendirerek üniversiteye hazır olup olmadığını değerlendirmektir.

ANKARA SAT KURSUSAT sınavı devamlı beş bölümden oluşmaktadır. Essay bölümü sınava giren öğrencininb isteğine bağlı olmakla birlikte, diğer dört bölüm aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

  • Reading Test
  • Writing & Language Test
  • Math – No Calculator Test
  • Math – Calculator Test

 

ANKARA SAT KURSUTüm çoktan seçmeli sorularda cevap 4 seçenekten oluşmaktadır. Sorulara yanlış bir cevap vermek veya soru atlamak size sınavda puan kırılmasına neden olmaz.

ANKARA SAT KURSU SAT puanı toplam puan olarak hesaplanır ve açıklanır, ancak bölüm puanları, test puanları, çapraz test puanları ve alt puanlar gibi detaylı puan hesaplamaları vardır. SAT sınavında her doru cevap için puan kazanırsınız. Ancak yanlış cevaplar için puan kırılmaz. Toplam puan 400 ila 1600 arasında olmaktadır. Bu puan İngilizce Okuma, İngilizce Dil Bilgisi ve Matematik bölümlerindeki sorunların puanların toplamıdır. İngilizce ve Matematik bölüm puanları her bir bölüm için 200 ila 800 arasında puanlar hesaplanmaktadır. İngilizce bölümü puanı, Okuma ve Dil Bilgisi bölümlerinin eşit şekilde ölçüm alınarak değerlendirilmesinden elde edilir. Matematik bölümü sınav soruları puanı ise hesap makineli ve hesap makinesiz soru bölümlerinde cevaplanan toplam soru sayısı ölçüm alınarak değerlendirilir.

Test puanları, cevaplanması gereken soru şekilleri Okuma, Dil Bilgisi ve Matematik bölümlerinin her biri için 10 ila 40 arasında bir ölçek üzerinden puan hesaplanır.