İngilizcede Aylar

Active English İngilizcede Aylar

İngilizcede aylar günlük hayatta sık sık karşılaştığımız ve yer yer anlamakta güçlük çektiğimiz bir konudur. Eskilerde televizyonlarda çıkan haberler kadar dünyadan haberimiz oluyordu. Son zamanlarda gelişen teknoloji ve internet sayesinde artık dünyanın her yerinden haberimiz olmaya başladı. Dünya da olan biten her şey den haberimiz olabilmesi için global dil olan İngilizceye olan ihtiyaç artmıştır. İngilizcede aylar, günler, mevsimler gibi bazı kelimelerin yazılışlarını öğrenmek önemlidir. İngilizcede aylarda bir şey fark edeceksiniz. İngilizcede aylarda 3 tane ayın kısaltması yoktur. Bunun sebebi ise zaten o ayların yazılışlarının 4 harften olmasından dolayıdır.

 

İngilizcede Aylar ve Yazılışları

 

 • January (Jan): Ocak
 • February (Feb): Şubat
 • March (Mar): Mart
 • April (Apr): Nisan
 • May (-): Mayıs
 • June (-): Haziran
 • July (-): Temmuz
 • August (Aug): Ağustos
 • September (Sep): Eylül
 • October (Oct): Ekim
 • November (Nov): Kasım
 • December (Dec): Aralık

 

İngilizcede Aylar ve Türkçe Okunuşları

 1. January (Ocak): Ce-nu-e-ri
 2. February (Şubat):Feb-ru-e-ri
 3. March (Mart): Març
 4. April (Nisan): Ep-rıl
 5. May (Mayıs): Mey
 6. June (Haziran): Cun
 7. July (Temmuz): Cu-lay
 8. August (Ağustos): Ou-gıst
 9. September (Eylül): Sep-tem-bır
 10. October (Ekim): Oc-to-bır
 11. November (Kasım): No-vem-bır
 12. December (Aralık): Di-sem-bır

 

İngilizcede Aylar kelimesi “months” şeklinde yazılıp, “manths” şeklinde okunur.

İngilizcede hangi ayda bulunduğumuzu sormak için ve bu soruyu cevaplamak için aşağıdaki cümle kalıpları kullanılabilir.

‘’What month are we in?’’

‘’We’re in March’’

İngilizcede aylar daima büyük harfle başlar.

 

İngilizcede Ayların günlerini belirtmek için sıralı numaraları kullanmamız gerekmektedir.

1st – first , 2nd – second

3rd – third , 4th – fourth

 

İngilizcede ayları cümle içinde kullanırken, önlerine ‘in’ edatını getiririz. İngilizcede ayların adı tarihler birlikte kullanılacaksa ‘on’ kullanılmalıdır. İngilizcede aylar yazılırken kesinlikle ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bunlara örnek cümlelerde görelim:

My birthday is in July. (Doğum günüm Temmuz ayında.)

He died at Ankara on the 11th of October 1913.

He died in London on July 16 1921.

I can’t believe I’m going to be a mommy in March.