İngilizce Gramer Hataları

Active English İngilizce Gramer Hataları

Yapılan İngilizcede gramer hataları kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını tamamen değiştirebilir. İngilizce son derece geçmişe dayalı ve zengin bir dil. Türkçe düşünülerek yapılan gramer hataları ise insanların oldukça fazla karşılaştığı bir durumdur. Bunun yanında İngilizce gramer kurallarını yeterince bilmemenin neden olduğundan dolayı sıklıkla yapılan hatalar da var. Şimdi bunları tek-tek inceleyerek en sık yapılan gramer hatalarını birlikte gözden geçirelim.
Sıklıkla Yapılan İngilizce Gramer Hataları

Nothing hiçbir şey demektir ve zaten kullanılan cümleye olumsuzluk anlamı katmaktadır. Hiçbir şey görmedim demek için I didn’t see nothing kullanılırsa cümle tamamen yanlış olur.
Doğru şekilde yazılması I saw nothing olmalıdır.
İngilizce gramer hatalarından biri de Me nin kullanımı
Beni bana demek olan me nesne zamiri olarak yanlış kullanılan sözcüklerdendir.
Ben ve Ali okula gittik cümlesini demek için Türkçe düşünüldüğünde;
Me and Ali went to school gibi bir cümle ortaya çıkar. Fakat bu cümle hatalıdır.
Doğrusu: Ali and I went to school şeklinde yazılmalıdır.
İngilizce gramer hatalarından   Kesme işaretinin yazılışı
Kesme işareti kullanımı da sık sık insanların yaptığı hatalar arasında yer alır. Özellikle sahiplik bildiren –s nin kesme işareti ile ayrılmasında çoğul kelimelerde insanlar hata yapar.
The dog’s food: Köpeğin yiyeceği şeklinde yazılır.
The dogs’ foods: Köpeklerin yiyecekleri cümlelerinde olduğu gibi yazılır.
İngilizce gramer hatalarından   Hear/listen
Hear duymak, listen ise dinlemek anlamına gelir. Yani ikisinin kullanım alanları çok farklıdır.
İngilizce gramer hatalarından     Could/Would/Should
Could, would ve should kullanımı en çok karıştırılan konulardan biridir.

İngilizce gramer hatalarından     There/Their/They’re
There orada anlamına, their onların anlamına, they’re ise onlar anlamına gelmektedir.
Onlar futbol oynuyor demek için “their playing football” cümlesi yanlış anlama gelir.
Doğru olarak They’re (they are) playing football dur.
Can I use there computer yanlış anlama gelir.
Can I use their computer doğru anlama gelir. (Onların bilgisayarını kullanabilir miyim?) şeklinde yazılır.
İngilizce gramer hatalarından   To/Too
To fiiller mastar halde kullanılırken, too ise çok anlamında olup bir şeyin fazlalığını vurgularken için kullanılır.
To see: Görmek
Too cold: Çok soğuk
I like the cinema to yanlış anlama gelir, I like the cinema too doğru şekilde kullanılır.