İngilizcede Unvanlar

İngilizcede Unvanlar Active English

İNGİLİZCEDE UNVANLAR (PERSONAL TITLES)

İngilizcede unvanlar konusu, İngilizceyi yeni öğrenenler arasında birbirine benzedikleri için oldukça karıştırılsa da aslında öğrenim açısından oldukça kolaydır. İngilizce unvanların yalnızca cinsiyete göre değil aynı zamanda evli ya da bekar olunmasına göre de değiştiğinin unutulmaması gerekmektedir.

Peki İngilizcede unvanlar nelerdir ve bu unvanlar neye göre ayrılmaktadır?

Aslında birçoğumuzun kulağına aşina olan kelimelerdir; Mr, Mrs, Ms ve Miss.

 

Mr, Mrs, Miss ve Ms unvanlarının kullanım alanları ve örnekleri;

Mr

Evli ya da bekar olması fark etmeksizin erkeklerin soyadının önüne gelir.

Örneğin ad soyadı Adam Fisher olan bir erkeğe “Mr Fisher” şeklinde kullanılabilir.

 

Mrs

Evli kadınların soyadının önüne gelir.

Örneğin adı soyadı Vanessa Goodman olan evli bir kadına “Mrs Goodman“ şeklinde kullanılabilir.

 

Miss

Bekar kadınların soyadının önüne gelir.

Örneğin adı soyadı Skyler White olan bekar bir kadına “Miss White” şeklinde kullanılabilir.

 

Ms

Bekar ya da evli olduğu bilinmeyen kadınların soyadının önüne gelir.

Örneğin adı soyadı Holly Jackson olan bir kadına, evli ya da bekar olduğu bilinmiyorsa, Mrs yahut Miss unvanlarını kullanma konusunda tereddüt ediliyorsa “Ms Jackson” şeklinde kullanılabilir.

Bu İngilizce unvan kullanımlarının kuralları elbette günlük hayatta biraz esnetilmekte ve farklılıklar gösterebilmektedir. Kurallar çerçevesinde evli ya da bekar olarak ayrılabilen bu İngilizce unvanlar kimi zaman bir saygı ifadesi, kimi zaman genç bir kadın olduğu için kullanılabilmektedir. Bazen sadece soyadın önüne değil tüm ad soyadın önüne kullanıldığı da görülmektedir.

Örneğin ismi Paul Johanson olan bir erkeğe resmi bir şekilde hitap ediliyorsa  “Mr. Paul Johanson” şeklinde kullanılabilir.

Yazımızda verdiğimiz bilgiler ve örneklerden yola çıkarak İngilizcede unvanların genel kurallarını ve mantığını öğrenip kullanım alanlarına vakıf olabilir, dil konusunda en doğru bilgileri Active English’ten öğrenebilirsiniz.