İngilizce Harflerin Okunuşu

Active English İngilizce Harflerin Okunuşu

İngilizce Harflerin Okunuşu

  • İngilizce alfabesinde 26 harf barındırmaktadır. Bu alfabeyle çıkarılabilecek 44 farklı ses çeşidi bulunmaktadır.
  • Ses türleri harf sayısından daha fazla olduğundan dolayı bazı harflerin farklı telaffuz şekilleri bulunur. Örnek olarak, “cool” sözcüğündeki “c” harfi “k” gibi okunurken (“kuul”), “city” sözcüğündeki “c” harfi “s” gibi okunur (“siti”).
  • İngiltere ve Amerika’da bazı harflerin telaffuz ediliş şekli birbirinden az da olsa farklılıklar göstermektedir. Örneğin, İngiltere’de Z harfi [zɛd] “zed” gibi okunurken, Amerika’da [zi:] “zi” gibi okuruz.
  • “E” ve “T” harfleri en sık kullanılan harflerken, en az kullanılan harfler ise “Z” ve “Q” harfleridir.

İngilizce Harflerin Okunuşu

 

Harf Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/ zee /ziː/

İngilizce Alfabeyi ve Harflerin Okunuşlarını Öğrenmek Bizim İçin Neden Önemli?

 

  • İngilizce alfabeyi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek İngilizce okumayı ve ses bilimini öğrenmene çok yardımcı olur.
  • İngilizce alfabeyi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek Duyduğun bir kelimenin yazılışını daha kolay anlamana yardım sağlar ve böylece sözlükten anlamadığın kelimeyi aramanı kolaylaştırır.
  • İngilizce alfabeyi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek İngilizler kelimeleri yuvarlamayı çok sever; alfabeyi ne kadar daha iyi bilirsen bir dahaki sefere söylenen harfleri tahmin etmeye çalışmak zorunda kalmadan rahatlıkla bulabilirsiniz.
  • İngilizce alfabeyi ve harflerin okunuşlarını öğrenmek Genellikle e-posta adresin, adın-soyadın, oturduğun sokak-cadde gibi bilgilerin harflerini kodlaman istenir ve bunun için de harfleri bilmeye ihtiyacın olur.