İngilizce Essay Yazmak

İngilizce essay yazmak için öncelikle bu yazı türünün ne olduğu konusunda fikir sahibi olmamız gerekir. Günümüzde birçok akademik ve uluslararası sınavlarda sizden essay yazmanız talep edilir. En başta bu talep gözünü korkutabilir ama göstereceğimiz birkaç ipucu ve öneri ile bu korkunuzu başarıyla yeneceksiniz.

İngilizce Essay Nedir?

 

Essay Türkçe anlamıyla deneme makalesi demektir. Essay (Deneme makalesi); kişinin ya da yazarın kendi görüş, fikir ve duygularını anlattığı makaledir. Yani yazarken bilimsel dayanaklar belirmek zorunda değilsinizdir. İngilizce essay yazmak için yazımız; olmazsa olmaz 3 temel özelliği Introduction (Giriş), Body (Gelişme) ve Conclusion (Sonuç) paragrafları içermelidir. İngilizce Essay yazıları kendi içinde 7 tür barındırır.

 

Essay Türleri Nelerdir?

 

  • Argumentative Essay – Tartışma Deneme Yazısı: Bu yazı türünde özel bir konuya dair kişisel argümanlarınızı nedenleriyle savunmanız bekleniyor.
  • Compare and Contrast Essay – Karşılaştırma Deneme Yazısı: Bu yazı türünde size verilen iki ya da daha fazla vakayı karşılaştırmanız beklenir.
  • Cause and Effect Essay – Sebep Sonuç Deneme Yazısı: Bu yazı türünde bir vakanın sebeplerini ve sonuçlarını tartışmanız, bunlarla ilgili görüşler sunmanız beklenecektir.
  • Process Essay – Süreç Deneme Yazısı: Bu yazı türünde yaşanan bir olayın veya belli zamanda gelişen bir olayın aşamalarını anlattığınız ve tartıştığınız bir yazı yazmanız beklenir.
  • Opinion Essay – Düşünce Deneme Yazısı: Bu yazı türünde belirlenen bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz fikirlerinizi kaleme aldığınız bir yazı yazmanız gerekir.
  • Definition Essay – Tanım Deneme Yazısı: Bu yazı türünde size sunulan bir terim ya da kavramın tanımını yaptığınız bir yazı yazmanız beklenir.
  • Advantage and Disadvantage Essay – Avantaj ve Dezavantaj Deneme Yazısı: Bu yazı türünde size verilen konunun avantaj ve dezavantajlarını tartıştığınız bir yazı yazmanız beklenmektedir.
  • Problem Solution Essay – Problem Çözme Deneme Yazısı: Bu yazı türünde size verilen problem hakkında çözümler sunup bunları açıkladığınız bir yazı yazmanız beklenir.

 

Daha İyi İngilizce Essay Yazmak İçin Ne Yapmalısınız?

 

Daha iyi İngilizce Essay yazmak için; ‘’Outline’’ denen makalenizin ana hatlarını içeren ve paragraflarınız hakkında kısa bilgi veren bir iskelet oluşturabilir, muhabir gibi kendinize sorular sorabilir, kelime bankası oluşturarak aynı kelimeleri sık sık yazmaktan kaçınabilir, cümleleri birbirine İngilizce bağlaçlar kullanabilir, geriye doğru okuyarak yazının anlam bütünlüğünü gözden geçirebilir, gramer düzenine dikkat edebilir ve dışardan bir görüş alabilirsiniz.