İngiliz İngilizcesi

Active English İngiliz İngilizcesi

Birleşik Krallık ‘ta birçok kişi sözcükleri farklı biçimlerde İngiliz İngilizcesi olduğu söylemektedir. Mesela; Londra civarındaki bir kişi İskoçya veya Kuzey İrlanda’dan gelen kişi gibi “rolleri söylemez. Aslında Karalık’ın her bir yerinde diller farklılık gösterir. Mesela; Galler’de Galce konuşulurken, İrlanda’da İrlandaca konuşulur. Ülke çapında söyleyiş özellikleri farklıdır. Örneğin: Liverpool’dan dan biri Süse aksanı ile konuşurken, Londra’dan dan gelen biri Cokey aksanı ile konuşur.

 

İngiliz İngilizcesi VE Amerika İngilizcesi Farkları

 

İngiltere ve Amerika ülkelerinden her ikisinin de resmi dili İngilizce olsa da Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farkılar çok belirgin bir şekilde fark etmediğimiz gibi özellikle telaffuz, gramer, kelime, imla, noktalama, deyim, tarih ve numaralarda genellikle keskin ayrımlarda söz konusu olabilmektedir. Yeni öğrenen bir kişi için bu durum biraz karışık gelse de kelime hazneniniz genişledikten ve iki ülkenin de diline ilgilimi olduğunuz takdirde farkına varıp ayrımını yapabilecek duruma gelirsiniz. Bu farklılıkları öğrenmeniz İngilizce öğrenme sürecinde de sizlere büyük fayda sağlayacaktır. İki ülkede de sıkça kullanılan dil farklılıklarını gözlemlemeye sözcüklerden başlıyoruz. Ardından sizlere diğer farklılıklar hakkında ufak triyolar vermeye çalışacağız. Bu durumda günlük hayatta en sık kullanılan ve en belirgin farklılıkları barındıran bu kelime listesini gelin birlikte inceleyelim.

 

İngiliz İngilizcesinde, Amerikan İngilizcesinden farklar genellikle sözcükler geleneksel biçiminde yazılır.

  • İngiliz İngilizcesinde “-re” ile biten bazı sözcükler Amerikan İngilizcesinde ise “-er” biçiminde basitleştirilmiştir.

İngiliz İngilizcesi: centre, litre, metre

Amerikan da ise İngilizcesi: center, liter, meter.

  • İngiliz İngilizcesinde “-our” ile biten birtakım sözcükler Amerikan gramerin de “-or” biçiminde basitleştirilmiştir.

İngiliz İngilizcesi: petrol, lift, lorry

Amerikan İngilizcesi: gas, elevator, truck

İngiliz İngilizcesindeki Yunancadan “pah” biçiminde geçen bazı kelimeler kendine has bir biçiminde kalır.

İngiliz İngilizcesi: Sülfür değil Sulptur

  • İngiliz İngilizcesindeki içinde “s” geçen bazı kelimeler Amerikan İngilizcesinde “z” biçiminde basitleştirilir.

İngiliz İngilizcesi: colonisation  realisation, organisation

Amerikan İngilizcesi: colonization, realization, organization

  • Bu kuralların çoğu Birleşik Krallık haricinde İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkeler tarafından kabul edilmiş ve kullanılmaktadır.