Dilimize Girmiş İngilizce Kelimeler

Active English | Dilimize Girmiş İngilizce Kelimeler

Dilimize girmiş İngilizce kelimeler miktarının 652 olduğunu hiç duydunuz mu? Konuşma, gramer ve yazmada artık Türkçe kelimelerle birlikte kullanılan yüzlerce İngilizce kelime hayatımızın her alanına girmiş ve kullanırken dikkat bile etmediğimiz kelimeler vardır. Dilimize girmiş İngilizce kelimeler oldukça da sık kullanılıyor. Örnek onaracak olursak; herkesin ağzında olan “ok” kelimesi adeta dilimize girmiş İngilizce kelimelerden en çok kullandığımız kelimedir. Dilimize girmiş İngilizce kelimeler arasından önemli veya önemsiz bu yabancı kelimeleri özümsedik ve Türkçe kelimeler yerine kullanmaya başladık.

 

Yabancı Sözcükler Dilimize Nasıl Giriyor?

 

İnsan sosyal bir canlıdır. Dillerin meydana gelişi ve insanların iletişim ihtiyacından doğmuştur. İnsanlık tarihi kadar çok eski olan diller milletler ve coğrafyalara göre değişiklik ve farklılık göstermiştir. Ancak yapı olarak farklı olsalar da yıllar içerisinde etkileşimlerle bir şekilde birbirlerine karışmışlardır. Dilimize girmiş İngilizce kelimeler de aşağıdaki faktörler başta olmak üzere iletişimden kaynaklı birçok nedenlerden dolayı dilimize girmiştir.

 • Ülkeler arasında yaşanan savaşlar ve işgaller sonrası
 • Ticaretler sonucunda insanların birbirleriyle iletişim halinde olma ihtiyacı doğmasından dolayı
 • Göç olaylarının yaşanmasın dolayı
 • Farklı ülkelerin spor müsabakalarından dolayı
 • Ülkelere ya da kıtalara yapılan geziler ve turizm amacından dolayı
 • Ülkeler arasında yapılan politik ilişkiler
 • Farklı ülkenin vatandaşlarının birbirleriyle evlenmesi
 • Çeşitli Bilimi ve buluşların ülkeler arası etkileşimi
 • Ülkelerin birbirinin teknolojini yakından takip etme ihtiyacı
 • Ülkelerin müziklerinin evrenselliği
 • Dünyayı basın yayın organlarıyla yakından takip etmelerinden dolayı
 • Ülkelerin ekonomileri

 

Yabancı Kelimelerin Dilimize Etkileri

Dilimize girmiş İngilizce kelimeler dilimizde eşanlamlı sözcüklerin fazlalaşmasına sebep olmuştur. Örnek olarak “holding” kelimesini gösterebiliriz. Evet kelime Türkçe değil, ancak kullanımı o kadar çok kullanılıyor ki Türkçe karşılığı “işletme” olmasına rağmen işletme yerine onu kullanıyoruz. “Gösteri” demektense “Show”, “tamgün” demektense “full time”, “mısır gevreği” demektense “corn flake” … Bunlara benzer birçok sözcüğün olması dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerin fazla olmasına yol açmıştır.

Bazen Dilimize girmiş İngilizce kelimeler aslını tamamen geride bırakır. Örnek olarak; “lider” kelimesi “leader” kelimesinde gelir ve Türkçesi karşılığı olan “önder” kelimesini gündelik hayatta daha çok kullanırız. Bu durum anadilimizde birkaç kelimelerim zamanla kullanılmayarak yok olmasına sebep olmuştur. Dil zamanla özünü kaybederek asimile olmasıyla kendini yok edebilir.

Hep birlikte olup Türkçedeki yabancı kelimeler ile güzelim dilimizi yok etmeyelim. Anadilimizdeki yabancı sözcükleri yok ederek dilimizi hak ettiği gibi tamamen Türkçe kullanalım.