SSS

İngilizce Kursları Hakkında Sık Sorulan Sorular

 

 

 • Dersler Nasıl İşleniyor?

  Eğitimimiz, tüm dünyada geçerli olan Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak tüm dil becerilerini kazandıracak şekilde olmaktadır. Sadece teorik olarak konuları öğretmeye yönelik dilbilgisi odaklı anlayışı değil, bütün becerileri geliştiren bir sistemi kullanmaktayız. Ders işlenişi ve bölümlerin yoğunluğu seviyenin ağırlığına gore belirlenir. (Ilk seviyede dilbilgisinin yanında konuşmaya ağırlık verilmesi gibi) Toplamda beş seviyemiz ve her seviye için dilbilgisinin yanında konuşma, yazma, okuma ve dinleme bölümlerimiz de vardır. Tüm hocalarımız bu sisteme uygun oryantasyon eğitimi almıştır.


 

 • Sınıf mevcudu kaçtır?

  Eğitimimiz Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak yapıldığından ve bütün becerileri kapsadığından, programın interaktif yapısı dolayısıyla sınıf mevcudunun maksimum ve minimum hali aynı açıdan önemlidir. Sınıftaki ortamı güncel yaşam ortamına dönüştürmek adına interaktif bir ortam oluşması gerekir. En az beş, en fazla onbeş kişi, programın içeriği ve verimliliği açısından uygun görülmektedir. Böylelikle sınıfta yapılan aktivitelerde (pair-work, group activities, role play) öğrencilerin birbiriyle ilişki halinde olması sağlanır.

 

 

 • Hangi kitabı kullanıyorsunuz?

  Uzun yıllardır, öğretmenler genel kurulumuzun seçmiş olduğu, Avrupa Dil Pasaportuna da uygun olan  Language Leader kitabını kullanıyoruz. Bu kitabımız başarılı görülmüş ve kurumumuzdan sonra birçok üniversitede kullanmaya başlamıştır. Daha sonra yine aynı yapıya uygun olan daha iyi bir kitap olursa güncelleme yapılabilir.

 

 

 • Akademik sınıflarda hangi kaynaklar kullanılmaktadır?

  TOEFL internet tabanlı bir sınav olduğundan sınavlarımız ve alıştırmalarımız bilgisayara yüklüdür. Dersler sınav ortamına uygun olarak klavye hızı kazandırmak da amaçlı bilgisayar üzerinden yürütülür. Kursların sonunda deneme sınavları olur. Sınav merkezlerinin resmi yayınlarından/ kaynaklarından oluşan materyaller de sağlanır.
  IELTS paper based sınav olduğu için Cambridge, Oxford, Kaplan vs kitaplarını ve TOEFL’da olduğu gibi yine resmi kaynakları kullanıyoruz. Bu sınavda en ayırıcı özellik, yazma bölümüdür:   İki tür writing vardır; chart/table writing ve standart writing. İlkinde size verilen tabloyu yorumlayarak writing yazmanız beklenir. Chart/table writing bölümünde özel kelime listesi gerektiğinden yazar öğretmen grubumuzun yazmış/oluşturmuş/belirlemiş olduğu kaynaklar kullanılır. 
  YDS kursuna giren öğretmenlerin hepsi alanında uzman, yazar ve akademisyen öğretmenlerdir. Sınıfın seviyesine ve dersin işleniş durumuna göre kaynakları belirler ve dağıtırlar. İhtiyaç duyulursa öğretmen ekstra kaynak da önerir. Kurumun hazırladığı çok fazla materyal de vardır. Öğretmenin belirlediği her kaynaktan yararlanabilirler. Öğrenci başarısı odaklı çalıştığımızdan dolayı başka bir kurs, hoca, yayın materyali olması da herhangi bir sorun teşkil etmez.
  First Certificate in English (FCE), IELTS’e yakın bir sınavdır.

 

 

 • Sertifika geçerliliği var mı?

  Active English, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, kurumsal olarak kendini kanıtlamış özel bir kurumdur. Dışişleri, İçişleri Bakanlıkları gibi birçok resmi kurumla çalıştığımız için sektörel bazda tanınan, onaylı ve kabul gören sertifikalardır.

 

 

 • Kur sonunda sınav yapılıyor mu?

  Öğrenci takibinin esas olduğu bir öğretim sunduğumuz için her ünite sonunda bir ölçme değerlendirme yapılır. Bunun ardından eksiklere yönelik birebir etütler verilir. Ünite değerlendirmelerimiz dışında her seviyede iki final sınavımız vardır. (1 seviye = 2 kur = 2 final sınavı) Geçme puanımız 60 olup kur sınavını geçemediği takdirde eksiklere yönelik birebir etütlerden sonra yeniden sınav (re-exam) yapılır. Bu ikinci sınavda geçme puanı 50’dir. Bundan da geçemezse kur tekrarında yüzde 10 indirim uygulanır.

 

 

 • Derslere yabancı öğretmenler giriyor mu?

  Active English İngilizce öğretmenleri büyük bir titizlikle kurumumuza alınırlar. Ister Türk ister yabancı olsun her öğretmenimiz eğitim modelimize uygun olarak hizmetiçi eğitimden geçerler ve uluslararası ingilizce öğretmenliği yetkinliğinde/yeterliliğinde öğretmenlerdir. A1 seviyesindeki sınıflara fobi oluşturmamak, öğrenci motivasyonunu düşürmemek adına sadece Türk öğretmenler gelir. Ancak A2 seviyeden itibaren hem Türk hem yabancı öğretmenler gelir. B1 ve üstü seviyelere sadece yabancı öğretmenler verilir. Ama yine de bütün öğretmenlerimiz aynı yetkinlikte ve yeterlilikte olduğundan aslında bir ayrım yapılamaz.

                                                                                                                    ACTIVE ENGLISH
                                                                                                     İNGİLİZCE BÖLÜM KOORDİNATORLÜĞÜ

 

Avatajweb - Web Tasarım